010-62225769 bbg@bjbqejjh.org.cn

Public welfare donation

医学研究

 • 白求恩•朗沐科研发展专项基金项目(IIT)

  2018-12-25 - 2022-12-30

 • “白求恩·泌尿肿瘤专项研究基金”项目

  2020-10-01 - 2023-10-31

 • 白求恩·拓益中青年医师科研能力培训项目

  2018-12-31 - 2024-12-31

 • 润物有声-白求恩•中青年医生慢阻肺科研发展基金之支扩剂合理应用科研项目(2020年度)

  2020-07-10 - 2022-12-30

 • 白求恩·医学科学研究基金

  2019-01-01 - 2022-12-31

 • 结直肠癌医学种子科研基金

  2019-03-01 - 2021-03-01